izmir-diş-polikliniği-implant5
06 Tem 2022

ORAL DİAGNOZ VE DENTAL RADYOLOJİ

ORAL DİAGNOZ VE DENTAL RADYOLOJİ
Oral diagnoz ve radyoloji; Diş hekiminin kapsamlı muayenesini içerir.
Genel sağlık durumunuz ile varsa sürekli kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgi alınır.
Genel ağız muayeneniz yapılır.
Tedaviden beklentileriniz değerlendirilir.
Teşhis amaçlı röntgen tetkiki istenebilir.
Oral diagnoz sadece diş hekimliği değil, sistemik hastalıklar açısından da çok önem taşır.
Öyle ki ağız içi ve ağız dışı bazı bulgular, bir takım sistemik hastalıkların habercisi olabilir.
İyi ve doğru bir dental tedavi, ancak doğru bir teşhis ile mümkün olur. Diş hekimliğinde
teşhis, “oral diagnoz” adını alır ve “ağız içi ve ağız dışındaki tüm problemleri belirlemek
ve aralarındaki farkı ayırt etmek için bilimsel bilgileri kullanma sanatı” olarak tarif
edilebilir.

Hangi görüntüleme yöntemlerini kullanıyoruz?
Panoramik Film: Üst ve alt diş kavisleri ile komşu doku ve oluşumların tek bir film
üzerinde görüntülendiği film çekim tekniğidir.Tedavi planlamasında, verdiği genel
görünüm ve detaylarla hekime bilgi sağlar. Sinüslerin incelenmesi için de kullanılır.

Periapikal Film: Ağız içinden çekilen ilgili dişlerin birebir boyutta en yakın görüntüsünü
veren küçük film çeşididir. İlgili diş grubu ve çene kemiğinin detay görüntüsünü verir.

Bite-Wing Filmi (Isırtma Radyografisi): Özellikle dişlerin komşu dişler ile aralarında
oluşmuş çürüklerin tespiti için kullanılır.

Dental Volumetrik Tomografi: Çene tümörleri, implant planlama, gömülü dişler, hava yolu
ölçümü (uyku apnesi) için kullanılır. 2 boyutlu ve kesitsel olarak çene yüz bölgesinin
analizini sağlar.

Diş hekimliğinde kullanılan X-ışını görüntüleme cihazlarının radyasyon salınımı düşüktür.
Ayrıca görüntüleme sırasında kurşun yelek giyilerek vücudun diğer bölgeleri de
korunduğundan, X-ışını tedavisinden tedirginlik duyulmamalıdır. Ayrıca diş hekimi
hastanın durumunu ve olası riskleri dikkate alarak radyografi talep eder.

Radyoloji kliniğimizde hastalarımıza Uluslararası Radyasyondan Korunma Cemiyeti ve
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu standartlarına uygun korunma yöntemleri uygulanır.