izmir-diş-poliklinikleri-izmir-diş-hekimleri2
05 Ağu 2022

3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLEME – DENTAL TOMOGRAFİ

DENTAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
Ağız, diş, çene ve yüz bölgesinin, her ne kadar genel vücut sağlığının bir parçasını teşkil
etmekteyse de, özellikli uygulamaları olması nedeniyle ayrı bir disiplin altında faaliyet göstermesi,
bu bölgeye özgü bilgisayarlı tomografilerin üretilmesine neden olmuştur. Bu cihazlar dental
volümetrik tomografi (DVT), dental bilgisayarlı tomografi, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT,
KIBT) olarak anılmaktadır.
Tıpta kullanılan bilgisayarlı tomografiler ile karşılaştırıldığında, dental bilgisayarlı tomografiler
çok daha az, yaklaşık yüzde bir oranında, radyasyon dozuyla görüntüleme yapabilmektedir. Bu
özelliği ile dental bilgisayarlı tomografiler insan sağlığı için daha güvenlidir. Bunun yanında,
dental bilgisayarlı tomografiler sadece çene ve yüz bölgesi için tasarlanmış cihazlardır. Bu
cihazlarda gerek bilgisayar donanım ve yazılımları, gerekse görüntüleme ayarları sadece bu
bölgeye özeldir ve diş hekimliği uygulamalarına daha fazla katkı sağlamaktadır. Yine dental
bilgisayarlı tomografiler daha hızlı görüntüleme yapabilmekte olup, hastalar için nispeten daha
konforlu tekniklerdir.

DENTAL BILGISAYARLI TOMOGRAFILERIN KULLANIM ALANLARI
İmplant uygulamaları
İmplant uygulamaları öncesinde planlama
Sert doku boyutlarının ve kalitesinin değerlendirilmesi
İmplant bölgesine komşu anatomik oluşumların konumu ve mesafesi
İmplant boyutlarının tespiti
Komplike vakalarda daha fazla güvenlik ve daha az cerrahi işlem süresi
Yapılan implantların cerrahi sonrası değerlendirilmesi
Hastaların güveninin artması
Ortodontik tedaviler
Gömük dişlerin yön ve pozisyonlarının değerlendirilmesi
Alt çene ekleminin kemik yapısının üç boyutlu incelenmesi
Gerçek boyutlarda büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi
Destek implantların planlanması
İskeletsel asimetrilerin ortaya konması
Gömük dişler
Gömük diş ve köklerin komşu anatomik bölgelerle ilişkisinin saptanması
Tedavi risklerinin ortaya konması
Patolojik oluşumlar
Sert doku anomalilerinin saptanması
Patolojik oluşumların boyutları, konumu, uzantıları ile komşu anatomik yapılarla olan ilişkisi ve
bunlara etkisinin değerlendirilmesi
Cerrahi öncesi ve sonrası güvenli bir takip olanağı

Diğer cerrahi uygulamalar
Dişlerin üç boyutlu konum tespiti ve kemik içindeki yerleşiminin saptanması
Çene yüz ameliyatlarının cerrahi öncesi planlaması
Üst çene kemiğindeki ve yüz kemiklerindeki kırıkların saptanması
Cerrahi öncesinde ve sırasında çene ve yüz sisteminin üç boyutlu modellerinin elde edilebilmesi
İskeletsel değişikliklerin ve iyileşme sürecinin takibi
Endodontik uygulamalar (Kanal tedavileri)
Pulpa odası ve kök kanalında geleneksel radyografilerle saptanamayan oluşumların tespiti
Kök ucu ve çevresinin tetkiki
İç ve dış kök rezorbsiyonlarının (erimelerinin) değerlendirilmesi
Geleneksel radyografilerle saptanamayan kök çatlak ve kırıklarının ortaya konması
Endodontik cerrahi planlaması
Endodontik tedavilerin sonuçlarının takibi
Alt çene eklemi
Eklemi oluşturan yapıların gerçek boyutlarında ve görüntüleri birbirleriyle çakışmadan, net olarak
incelenebilmesi
Geleneksel radyografilerle saptanamayan travma etkilerinin ve kırıkların saptanması
Eklem yüzeylerinde ortaya çıkan düzensizliklerin değerlendirilmesiPeriodontal uygulamalar
(Dişeti tedavileri)
Her dişin çevresindeki kemik yapının ve harabiyetinin ayrı ayrı değerlendirilebilmesi
Kök birleşim (furkasyon) alanlarının tetkiki
Diş çevresindeki kemik kayıplarının takibi
Sinüs ve hava yolları
Anatomik sınırların tespiti
Enfeksiyon derecesinin saptanması
Polip gibi oluşumların ortaya konması
Hava yolu boşluğunun hacminin hesaplanması
Hava yolu daralmalarının değerlendirilmesi