izmir-diş-polikliniği-diş-beyazlatma-tedavisi
05 Tem 2022

DENTAL LAZER

DİŞ HEKİMLİĞİNDE YUMUŞAK DOKU LAZERİ
Lazerin diş hekimliği dışındaki hekimlik alanlarında kullanımı herkes tarafından bilinirken;diş
hekimliğinde lazer ile yapılan tedavi ve uygulamalar konusunda kamu oyunda henüz yeterli bilgi
oluşmamıştır.

LAZER TEDAVİSİNİN AMAÇLARI
Lazerin ağız ve diş hastalıkları,bunların tedavi ve cerrahisinde kullanımı iki nedenden ötürü
devrim niteliği taşır.
Birincisi lazer kullanımı sırasında,konvansiyonel sistemlere göre hastanın konforu,hijyeni ve
hassasiyeti çok daha başarılıdır.
İkincisi ise konvansiyonel sistemlerin sunabildiği çalışma kabiliyetinden çok daha geniş tedavi
yelpazesi ve kısa iyileşim süresi vermesidir.

AĞIZ İÇERİSİNDEKİ KULLANILAN LAZER TEKNOLOJİSİ
Diş hekimliğinde yeni bir çağ lazer teknolojisi,dental yumuşak doku işlemlerinden kesme işlemine
aktif olarak katılır.Bu işlem sırasında ağız içi dokularına hiçbir fiziksel temas olmamaktadır.
Bu sistem ile vakaların çoğu anestezisiz(iğnesiz)ve hastada travma oluşmadan gerçekleştirilir.
Bu sistemin en büyük özelliklerinden birisi de çalışılan bölgeyi dezenfekte etmesidir.
Konvansiyonel sistemler buna izin vermez.
LAZERIN UYGULAMA ÜSTÜNLÜKLERI
Diş eti tedavilerinde çoğu kez cerrahi işlemlerin yerini alarak;hastaların en büyük korkusu olan
ağrı ve kanamanın önüne geçer.
Hızlı bir şekilde pulpotomi,pulpa extirpasyonu,kanal boşaltma,kanal genişletme ve kanal
dezenfeksiyonu yapılabilmektedir;hatta pulpa gangrenlerini tek seansta ortadan kaldırıp tedavi
edebilmekrtedir.
Konvensiyonel yöntemlere göre postoperatif ağrı ve şişkinlikte bariz bir azalma,iyileşme
süresinde gözle görülür bir kısalma olur.
Yumuşak doku lezyonlarının kesimi,eksizyon/insizyon için mükemmeldir.Hemostatik yumuşak
doku cerrahisine imkan sağlar ve etkin koagülasyon (kan durdurucu) etki yapar.
Lingual, maksiller ve mandibuler frenektomiler kolay ,hızlı,kanamasız ve anestezisiz yapılabilir
Herpatik (uçuk) lezyonlarve aftöz ülserler etkin hızlı bir biçimde tedavi edilebilirler.
Hassas dişlerin hassasiyetinin giderilmesinde işlev görür.
Dental Lazer
Dental Lazer
Diş Hekimliğinde Lazer
Lazerin diş hekimliği dışındaki hekimlik alanlarında kullanımı herkes tarafından bilinirken;diş
hekimliğinde lazer ile yapılan tedavi ve uygulamalar konusunda kamu oyunda henüz yeterli bilgi
oluşmamıştır.

İLTİHAPLI DİŞ ETİ DOKUSUNUN TEDAVİSİ
İlk seansta cep içindeki diş taşları temizlenir. Daha sonraki seansta kök yüzeyi düzleştirme
işlemini takiben lazer uygulaması yapılır.
Lazer uygulaması diş eti cebi içine uygun dozda 4 ile 6 seans arasında uygulanabilir.

KANAL TEDAVİSİ
Anestezi yapılan dişin çürük ve zarar görmüş dokuları temizlenir. Ardından dişin özüne (sinirine)
ulaşılır ve yumuşak doku artıkları temizlenir. Lazer kullanılarak diş kökü içerisindeki kanal ve
çevre dokular mikroorganizmalardan arındırılır. Uygulama sırasında lazer, diş ve çevre dokularına
zarar vermeden sorunsuz bir tedavi prosedürü sağlar. Son olarak kök kanalı özel olarak imal
edilen ajanlarla doldurulur.